medverkarna

Rätt roll, rätt person, rätt
passform

Medverkarna är din främsta samarbetspartner i karriären. Vi hjälper dig hitta nästa jobb och få ett övertag på jobbmarknaden. Våra rekryteringsexperter ger dig tillgång till unik och relevant information, samtidigt som de säkerställer att dina bästa sidor lyfts fram.

Ett urval av våra arbetsområden och referenser

En pålitlig hjälp på vägen

Som ett av de mest helhjärtat engagerade rekryteringsföretag på marknaden tar vi ständigt nya steg mot bättre rekrytering. Vi sammanlänkar engagerade personer med rätt företag.

Trygg rektrytering

Med oss har du ett engagerat system bakom dig. Vi arbetar ständigt för att säkerställa att enskilda personer och företag hittar varandra för långsiktiga samarbeten.

Lediga jobb

Här hittar du jobbmöjligheterna för just dig och dina ambitioner. Bli en del av vår databas så får vår rekryteringspersonal möjligheten att hjälpa dig.

Tips och rekommendationer

Med oss får du tillgång till information som ger dig ett övertag. Vi har de kontakter och den erfarenhet som krävs för att ta nästa steg i karriären.

Som bemanningsföretag säkerställer vi uthyrning, tillsvidareanställning och långtidsanställning av personer till företag som behöver kort- eller långsiktiga kompetenstillskott. Ett givet sätt att säkerställa hög produktivitet och långsiktig effektivitet.
Oavsett om ni som företag är i behov av extra personal för särskilda kortsiktiga projekt där spetskompetens är ett måste, eller om ni behöver långsiktig fast anställning så är vi en hjälp på vägen.
För dig som söker jobb finns det mycket att vinna på att bli en del av vår ständigt växande rekryteringsdatabas. Det gör att du får en direktväg till jobbmöjligheter som helt enkelt inte annonseras på annat håll. Då företag regelbundet kontaktar oss när de är i behov av personal så får vi möjligheten att skapa kontakter mellan enskilda och företag som på sikt leder till gynnsamma fördelar.

Job aid for ukrainian refugees, a job exchange for people in need.

Job aid for ukrainian refugees supports people who had to leave their country. we want to bring jobseekers and employers together to support the integration into the european labor market and to bring back financial security

Våra yrkesområden

Hälsa & sjukvård

Hälso och sjukvård är ett brett ämne som omfattar många olika aspekter. Det kan vara svårt att hitta rätt person för rätt plats. Vi gör det enkelt för sjukvårds- och hälsopersonal att komma i kontakt med relevanta arbetsgivare.

Lager & logistik

Lager är på många sätt ryggraden i många företag. De är platsen där produkter förvaras och skickas vidare. Vi förenar rätt lagerpersonal med logistikbehoven

Kök & servering

Kök och servering är på sätt och vis grundstommar i samhället. Vi gör det enkelt för serverings- och kökspersonal att komma i kontakt med företag.

Lärarvikarier

Lärare formar våra barns framtid. De har samtidigt ett stort ansvar på sina axlar. De måste kunna undervisa på ett sätt som är engagerande och intressant för alla elever. Vi förenar skolor med kompetenta lärarvikarier.

Vaktmästare

Vaktmästare har ett heltäckande ansvar och är en avgörande kugg på många arbetsplatser. Hos oss hittar vaktmästare nya utmaningar, och företag kommer i kontakt med kunnig personal.

Administration & support

Support och administration är väsentliga områden som gör att slutkunder och företag kommunicerar på rätt nivå. Hos oss hittar ni enklare rätt karriärval.

Varje dag

Vi ser varje dag till att personer kan ta nästa steg i sina karriärer.

Varje månad

Vi säkerställer varje månad att företag får den personal de behöver.

Varje år

Vi förbättrar varje år kompetensen hos såväl enskilda som företag.

Varför är vi rätt val?

Vi vet hur höga krav det finns på arbetsmarknaden nu för tiden. Därför är det oerhört viktigt att redan från början matcha rätt kompetens med rätt verksamhet. Vi säkerställer att alla resurser fokuseras på att förena personer och företag på ett sådant sätt att alla inblandade gynnas.

Varför välja just oss?

Med oss får alla inblandade en långsiktig samarbetspartner som håller allas intressen i fokus. Ett enklare sätt att uppnå resultat.

Vi ser till att allt blir rätt

Vi är helt hängivna att göra rätt redan från början. Det är ett sätt att garantera rätt resultat och minimera risken att onödigt många resurser behöver gå till anställningsprocessen.

Äkta engagemang

För oss hamnar människor alltid i centrum. Därför säkerställer vi äkta engagemang i varje enskilt projekt. Ett givet sätt för oss att maximera nyttan för alla.

Har du fortfarande
funderingar?

Om du inte kan hitta svaret till dina frågor i våran FAQ. kon du alltid kontakta oss. Vi besvarar din förfrågan så fort vi kan.