medverkarna

Rekrytering

I många fall så kan rätt person på rätt plats vara helt avgörande för en verksamhets framgång. Men det är inte alltid möjligt att på egen hand rekrytera i samband med snabbt växlande behov. Vi hjälper er uppnå enklare och bättre rekrytering. Med fokus på resultat ser vi till att företag och personal kommer i kontakt med varandra på lika villkor.

Därför är vi rätt val

Vi arbetar mångfacetterad med rekrytering. Genom att såväl tillhålla en plattform som att sålla ut och bearbeta potentiella kandidater främjar vi effektivitet och förenklar för alla inblandade. Att prioritera såväl effektivitet som den mänskliga faktorn är för oss en självklarhet. När ni väljer att samarbeta med oss vet ni redan från början att ni väljer en samarbetspartner som sätter allas intressen i främsta rummet.

Vi hjälper dig hitta rätt.

Enklare rekrytering För att rekrytering ska vara ändamålsenligt så är smidighet och enkelhet avgörande. Vi tar hand om det administrativa så ni kan fokusera på produktivitet.

Minska Kostnaderna med medverkarna

Förmånligt för alla För att resultatet ska bli rätt så är det viktigt att prioritera allas intressen. Vi värdesätter delaktighet och ser alltid till att resultatet blir som förväntat utan att kompromissa.

Låt oss hitta rätt lösning till rätt personal

Praktisk orientering Vi är helhjärtat fokuserade på praktisk problemlösning. Därför arbetar vi för att para ihop personer och företag som gemensamt skapar bättre resultat än var för sig.

Medverkarna erbjuder rätt personer med rätt kompetens till dig.

En del av oss

Vår kraft kommer utifrån våra kunder, då det gett oss gott omdöme. Främst att vi håller våra löften utifrån juridiskt samt etniskt.

vi har dig i baktankarna

Medverkarna är alltid uppmärksamma för att möta dina behov på bästa sätt. Vi hjälper er med allt som rör rekrytering och bemaning.

Rekrytering

Våra rekryterare går alltid utifrån dina behov som kund, det är professionella på rekryteringsprocesser och utför jobbet strukturerat.

kommunikation

Våra kunder kan alltid känna sig trygga när det kommer till kontakt delen och ska aldrig känna sig ensamma. Vi erbjuder ständig kontakt och står alltid vid er sida.

Bygga upp något tillsammans

Under processen kommer det alltid komma svåra utmaningar och det är detta vi strävar för tillsammans då det alltid bygger till något bättre.

Drivkraften

Vår drivkraft kommer utifrån lyckade samarbeten mellan kunder. Det som får oss att brinna för rekrytering är att se processen där kunder får positivt intryck av oss.
Främst kommer drivet från nöjda kunder som varit vid vår sida i livslängd.

Vår rekryteringsprocess

Förmånligt för alla

                         För att resultatet ska bli rätt så är det viktigt att prioritera allas intressen. Vi värdesätter delaktighet och ser alltid till att resultatet blir som förväntat utan att kompromissa.

Vår utgångspunkt börjar med att kunden bidrar med en rapport som medverkarna kan gå utifrån. Rapporten ska innefatta hur vi kan underlätta ert behov, därefter är vi i fullt pådrag för att hitta rätt kandidater till dig som kund.
Vi annonserar utifrån dina behov för att kunna hitta rätt kandidat.
Vid första steget utför kandidaten en bakgrundskontroll.
Inledningsvis har vi en intervju med kandidaten för kunden, där vi ser strukturerat att personen möter dina behov och har rätt kompetens för dina uppdrag.
Vi ser till att framföra kandidaten till ert företag då allt ska stämma in utifrån ert behov.
Avslutningsvis kommer vi se till att du som kund är nöjd och att vi har möt dina behov, därefter är det starten på ett lyckat samarbete mellan oss.
Vårt samarbete kommer innefatta att du som kund blir en del av medverkarna och att vi alltid har ständig kontakt mellan dig som kund samt medarbetare.

Det tar maximalt en halvtimme för att komma i kontakt med oss

Är du i behov av rekrytering då har du hittat rätt fyll i dina behov så hjälper vi dig så snabbt som möjligt.

Behöver ni rekrytera?

 

Behöver ni rekrytera?

Vi gör rekrytering till en enklare upplevelse. När ni samarbetar med oss så får ni alla verktyg som krävs för att prestera i dagens konkurrenspräglade väg. Alltid med särskilt engagemang för resultat.

Frågor och svar

Här har vi samlat några av de allra mest vanligt förekommande frågorna gällande bemanning och rekrytering. Vi hoppas att de hjälper dig att reda ut frågetecken.

Rekrytering handlar i grund och botten om att hitta och anställa rätt person för ett jobb. Oavsett om det handlar om kort- eller långtidsanställning så är ändamålsenlighet och resultat alltid i främsta rummet. Vanligtvis så börjar processen med att identifiera de färdigheter, erfarenheter och kvalifikationer som behövs för en specifik tjänst. Nästa steg är att hitta potentiella kandidater som uppfyller dessa krav. Det ligger alltid stor vikt på att personer måste vara kvalificerade för tjänsten och att de matchar den rådande företagskulturen.

Vi anser att bemanning inte behöver vara krångligt. Därför har vi storsatsat på att förenkla för alla verksamheter och privatpersoner som värdesätter smidiga anställningar. När ni väljer att kontakta oss så tar ni ett stort steg mot smidiga anställningsförhållanden som gör skillnad i alla verksamheter.

Vi är rätt val för rekrytering i och med att vi helt enkelt är engagerade. Vår fokus ligger på alla parters intressen, och vi arbetar för att tillvarata kompetens i den utsträckning att den kan tillämpas i varje given situation. Därför ger vi resultat som gynnar alla.